O nás

Technologie a inovace v pekařském průmyslu

Společnost Liberecké strojírny s.r.o. je jedním z největších výrobců moderního pekařského zařízení v České republice.

Společnost byla založena v roce 1993, kdy navázala na dlouholetou tradici a zkušenosti s výrobou pekařských zařízení, která sahá až do 20. let 20. století.

Nabízíme realizaci individuálních projekčních řešení které splňují požadavky menších pekáren stejně jako řešení vhodné pro průmyslové pekárny požadující polo / plně automatizované pekařské zařízení pro vysokokapacitní produkci.

Naše servisní zákaznické oddělení zajišťuje technickou podporu a asistenci pro všechny naše současné zákazníky.

Společnost zaměstnává 50 zaměstnanců což ji umožňuje pružně reagovat na často se měnící požadavky zákazníků. V areálu závodu jsou umístěny jak konstrukční kanceláře a administrativní zázemí, tak i dostatečně veliké výrobní prostory, ve kterých je většina potřebného strojního a montážního zařízení pro zajištění vysoce kvalitní výroby.

Tým konstruktérů především zdokonaluje stávající linky a ve spolupráci s výrobním oddělením připravují nové stroje a zařízení pro provozy pekáren.

Za účelem dodání inovací a praktických konstrukčních řešení té nejvyšší kvality naše Společnost přímo spolupracuje se zákazníky aby umožnila realizaci jejich představ a vytvořila hmotné hodnoty. Naším záměrem je pracovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky se kterými jsme byli již v počátcích existence naší Společnosti.

Vážíme si dobrého jména které má naše Společnost na trhu, oceňujeme poctivost, loajalitu a spolehlivost, kterou naši zaměstnanci projevují každý den. Naši zaměstnanci jsou nezbytnou součástí našeho úspěchu a společně věříme, že nadšení a talent našich zaměstnanců umožní Společnosti překonat všechny hranice/limity.

Realizace projektu

Pochopení vize a stanovení cíle

Jedná se o nejdůležitější z etap, na které závisí úspěch daného projektu. Všechny plány, vize a představy je potřeba detailně projednat a pochopit, aby dosažený cíl splňoval kladené požadavky. Naším úkolem je seznámit zákazníka s možnostmi realizace projektu a společně pak zvolit ideální řešení pro daný případ.

Příprava projektu

V průběhu této etapy je potřeba vyřešit všechny detaily a případné nejasnosti, které by mohly komplikovat samotnou realizaci díla. Po finálním odsouhlasení a detailním prostudování navrženého projektu je zahájen samotný proces výroby.

Realizace projektu a vznik trvalé vazby

Nejočekávanější etapa, kdy je po dlouhých týdnech jednání a plánování vidět hmatatelný výsledek v podobě realizace počáteční vize. Oboustranná spokojenost s konečným výsledkem je odměnou za vytrvalou práci a zároveň dalším krokem v tvorbě pevné vazby, která nás pojí se zákazníky po celou dobu užívání našich zařízení.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontakujte nás