Pater noster kynárna

Podobně jako závěsová kynárna na plechy, desky a formy umožňuje výrobu jak toustového chleba ve formách, tak výrobků na plechách či deskách. Prostorově se však jedná o náročnější řešení. Výhodou je možnost rozdělení kynáren na více částí kdy každá samostatná část může mít odlišné klimatické podmínky a funguje nezávisle.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontakujte nás