Linka na výrobu běžného pečiva

Linky na výrobu pečiva jsou historicky tradičním a hlavním programem společnosti LS. V současné době je možné na linkách vyrábět téměř všechny druhy pečiva od kulatých i oválných ražených tvarů až po výrobu rohlíků a housek tradičním způsobem.

Linka může být doplněna také o zařízení pro nařezávání bagetek a dále pro výrobu bulek na hamburgery a hotdogy. Pečivová linka tak dnes pokryje požadavky každé průmyslové pekárny.

Základní složení linky

Dělení

Výběr vhodné 4-6 řádkové děličky závisí především na požadovaném výkonu linky, typu a váhy výrobku. Synchronizace s celou linkou je zajištěna a ovládání je centralizováno na kontrolním panelu.

Předkynárna

Závěsová předkynárna slouží k předkynutí těstových klonků před jejich tvarováním. Je uspořádána do tvaru „L“ a je tvořena vodorovnými větvemi s ocelovými lakovanými závěsy.

V případě výroby oválných ražených tvarů je předkynárna doplněna o večkování, které může být umístěno na vstupu, případně uvnitř předkynárny.

Tvarování

Jiná než volná těsta mohou být před osazením do forem zpracována dle potřeby na vykulovači (pásový nebo kuželový), vyvalovači či rozvalovaní. V případě pšeničných výrobků také doporučujeme před tvarováním použít přepadovou předkynárnu.

Pro výrobky typu croissantů, ciabatt, baguett a dalších výrobků tohoto typu je použita samostatná tvarovací linka.

Kynutí

Pro získání výrobků s požadovaným objemem, tvarem, vzhledem a chutí musí být velký důraz kladen na správnou volbu průběžné kynárny. V případě linek na výrobu pečiva je nejběžnějším typem kynárna závěsová, případně desková.

Vlažení / posyp

Vlažení s posypem je umístěno na samostatném dopravníku s válečkovou dráhou.

Výškově nastavitelný kartáč slouží k vlažení výrobků a očištění mouky z povrchu výrobků.

Násypky jsou vhodné pro různé druhy posypu (sezamová semínka, mák, dýňová semínka, a další typy posypu).

Samostatný pohon umožňuje regulaci rozteče mezi výrobky.

Pečení

Tunelové pece

Pečení nakynutých výrobků může probíhat v tunelových cyklotermických, elektrických či termoolejových pecích. Spolupracujeme se světovými výrobci tunelových pecí a ve spolupráci s nimi vždy nalezneme vhodné řešení pro vaši pekárnu.

Etážové pece

Výrobní program LS zahrnuje také průmyslové řešení výroby chleba na etážových pecích. Požadavek na široký sortiment výrobků, nedostatek volného prostoru pro tunelové pece nebo tradiční zvyklosti mohou být důvodem pro výběr etážových pecí. Spojení automatické kynárny s osazením do etážových pecí je v dnešní době velmi vyhledávanou alternativou tradičnímu způsobu výroby na tunelových pecích.

O přesazení výrobků mezi kynárnou a dopravníkem zajišťujícím přesun výrobků do jednotlivých etáží se stará převáděcí dopravník umístěný v pojezdových kolejnicích, který je plně synchronizovaný s celou linkou.

Chlazení

Spirálové chladírny

Provedení spirálových chladíren může být volně v prostoru v případě volného chlazení, nebo v izolované komoře s chladící jednotkou jde-li o to mít na konci chladícího procesu výrobek o určité teplotě.

Závěsové chladírny

Stejně jako v případě spirálových chladíren, také závěsové chladírny mohou být umístěny volně v prostoru, nebo v izolované komoře s chladící jednotkou jde-li o to mít na konci chladícího procesu výrobek o určité teplotě.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontakujte nás