Linky na výrobu chleba

Jedná se o tradiční způsob výroby chlebů různých tvarů a rozměrů. Rozhodujícím kritériem pro správné složení automatické linky je způsob kynutí výrobků.

Kulturní zvyklosti a specifika jednotlivých trhů určují zda se bude jednat o kynutí v předem daných formách v podobě závěsů, případně v ošatkách nebo na deskách či pásech. Zásadní rozdíl, který má vliv na podobu konečného výrobku spočívá v orientaci při přesunu výrobků na pás pece.

Dělení těsta

Výběr vhodné děličky závisí především na požadovaném výkonu linky, typu a váhy výrobku. Od správné volby děličky se pak odvíjí také další složení linky, které se liší v případě výroby žitno-pšeničných nebo pšeničných chlebů. Synchronizace s celou linkou je zajištěna a ovládání je centralizováno na kontrolním panelu.

Tvarování

Složení tvarovací části se bude výrazně lišit u výroby žitno-pšeničných a pšeničných chlebů. Až na základě znalosti konkrétního výrobku je možné určit jaký vhodný typ vykulovače (pásový nebo kuželový), vyvalovače, rozvalovaní či předkynárny (přepadová nebo závěsová) bude použit.

Značení / nařezávání / posyp

Před vstupem do pece je možné linku doplnit o značení, podélné a šikmé nařezávání, a také zařízení na vlažení a posyp výrobků libovolným typem posypu. V závislosti na složitosti požadovaných řezů můžeme nabídnout mechanické zařízení nebo plně robotické řešení.

Popis...

Kynárna

Pro získání výrobků s požadovaným objemem, tvarem a vzhledem musí být velký důraz kladen na správnou volbu průběžné kynárny. Mezi další kritéria výběru patří prostorové možnosti pro umístění kynárny a také lokální tradiční způsob výroby, který musí být respektován i při průmyslovém pojetí výroby.

 

Více informací v samostatné sekci Kynárny.

Popis...

Popis...

Závěsy a ošatky

Při výstupu z kynárny jsou výrobky při vyklopení převráceny o 180° a pod nařezávání, posyp a do pece vstupují v této obrácené pozici.

Desky a pásy

U této varianty je zachován vstup výrobků pod nařezávání, posyp a do pece bez nutnosti jejich převrácení při výstupu z kynárny.

Základní složení linky

Dělení

Výběr vhodné děličky závisí především na požadovaném výkonu linky, typu a váhy výrobku. Od správné volby děličky se pak odvíjí také další složení linky, které se liší v případě výroby žitno-pšeničných nebo pšeničných chlebů. Synchronizace s celou linkou je zajištěna a ovládání je centralizováno na kontrolním panelu.

Tvarování

Složení tvarovací části se bude výrazně lišit u výroby žitno-pšeničných a pšeničných chlebů. Až na základě znalosti konkrétního výrobku je možné určit jaký vhodný typ vykulovače (pásový nebo kuželový), vyvalovače, rozvalovaní či předkynárny (přepadová nebo závěsová) bude použit.

Kynutí

Pro získání výrobků s požadovaným objemem, tvarem a vzhledem musí být velký důraz kladen na správnou volbu průběžné kynárny. Mezi další kritéria výběru patří prostorové možnosti pro umístění kynárny a také lokální tradiční způsob výroby, který musí být respektován i při průmyslovém pojetí výroby.

Přesun výrobků na pás pece

Existují dva základní způsoby vyklápění výrobků z kynárny. Prvním je citlivé vyklopení výrobků přes výstupní buben v kynárně, kdy je zajištěn hladký přesun výrobků a jsou zajištěny rovné řady. Dalším způsobem je vyklopení výrobků přímo na pás pece, případně na dopravníkový systém před pecí, který pomocí synchronizace také zajistí rovné řady jako v případě výklopu přes buben.

Značení / nařezávání / posyp

Před vstupem do pece je možné linku doplnit o značení, podélné a šikmé nařezávání, a také zařízení na vlažení a posyp výrobků libovolným typem posypu. V závislosti na složitosti požadovaných řezů můžeme nabídnout mechanické zařízení nebo plně robotické řešení.

Pečení

Tunelové pece

Pečení nakynutých výrobků může probíhat v tunelových cyklotermických, elektrických či termoolejových pecích. Spolupracujeme se světovými výrobci tunelových pecí a ve spolupráci s nimi vždy nalezneme vhodné řešení pro vaši pekárnu.

Etážové pece

Výrobní program LS zahrnuje také průmyslové řešení výroby chleba na etážových pecích. Požadavek na široký sortiment výrobků, nedostatek volného prostoru pro tunelové pece nebo tradiční zvyklosti mohou být důvodem pro výběr etážových pecí. Spojení automatické kynárny s osazením do etážových pecí je v dnešní době velmi vyhledávanou alternativou tradičnímu způsobu výroby na tunelových pecích.

O přesazení výrobků mezi kynárnou a dopravníkem zajišťujícím přesun výrobků do jednotlivých etáží se stará převáděcí dopravník umístěný v pojezdových kolejnicích, který je plně synchronizovaný s celou linkou.

Chlazení

Spirálové chladírny

Provedení spirálových chladíren může být volně v prostoru v případě volného chlazení, nebo v izolované komoře s chladící jednotkou jde-li o to mít na konci chladícího procesu výrobek o určité teplotě.

Závěsové chladírny

Stejně jako v případě spirálových chladíren, také závěsové chladírny mohou být umístěny volně v prostoru, nebo v izolované komoře s chladící jednotkou jde-li o to mít na konci chladícího procesu výrobek o určité teplotě.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontakujte nás