Závěsové chladírny

Závěsová chladírna slouží k ochlazení upečených chlebů volně v prostoru pekárny nebo v izolované komoře s chladící jednotkou. Navržená vždy individuálně dle prostorových možností.

Konstrukční výhodou závěsové chladírny je možnost jejího umístění nad tunelovou pec.

V případě řízeného chlazení v izolované komoře je závěsová chladírna je rozdělena na dvě samostatné sekce. V první sekci je pro proces chlazení primárně používán okolní vzduch, aby horké výrobky byly nejprve ochlazeny přirozeně. V druhé sekci a při vysokých okolních teplotách je vnitřní prostor ochlazován chladící jednotkou. Tento způsob použití okolního vzduchu v první sekci minimalizuje spotřebu energie nutné pro chlazení upečených výrobků.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontakujte nás