Linka na plechy a výrobu formových/toustových chlebů

Univerzální linka LS pro výrobky na plechách a ve formách různých tvarů a rozměrů je ukázkou plné automatizace na té nejvyšší úrovni.

Ve spolupráci se světovými dodavateli dokážeme navrhnout ideální řešení do daného prostoru při zachování maximálního možného výkonu.

Formy jsou uspořádány ve svazcích, které jsou, stejně jako plechy s výrobky automatickým procesem dopravovány celou linkou od momentu osazení forem nebo plechů až do momentu jejich ochlazení a opětovného osazení.

Základní složení linky

Dělení

Výběr vhodné děličky závisí především na požadovaném výkonu linky, typu a váhy výrobku. Od správné volby děličky se pak odvíjí také další složení linky, které se liší v případě výroby žitno-pšeničných nebo pšeničných výrobků. Synchronizace s celou linkou je zajištěna a ovládání je centralizováno na kontrolním panelu.

Tvarování

Jiná než volná těsta mohou být před osazením do forem zpracována dle potřeby na vykulovači (pásový nebo kuželový), vyvalovači či rozvalovaní. V případě pšeničných výrobků také doporučujeme před tvarováním použít přepadovou předkynárnu.

Pro výrobky typu croissantů, ciabatt, baguett a dalších výrobků tohoto typu je použita samostatná tvarovací linka.

Osazení kynárny a pece

Pro osazení závěsů v kynárně a zároveň pro přesun forem ze závěsů kynárny používáme propracovaný automatický systém redlerů.

V případě výroby croissantů, ciabatt, baguett a dalších výrobků tohoto typu na deskách je pro přesun z kynárny na pás pece použito hrablo, které citlivě přesune výrobky na pás pece.

Kynutí

Pro výrobu toustových a formových chlebů můžeme použít závěsovou průběžnou kynárnu na desky, plechy a formy, kynárnu typu páter noster, případně také v některých případech spirálovou kynárnu.

Značení / nařezávání / posyp


Při výrobě formového chleba bez nutnosti víčkování může být před vstupem do pece linka vybavena značením, podélným či šikmým nařezáváním, a také zařízením na posyp výrobků libovolným typem posypu.

Pečení

Tunelové pece

Pečení nakynutých výrobků může probíhat v tunelových cyklotermických, elektrických či termoolejových pecích. Spolupracujeme se světovými výrobci tunelových pecí a ve spolupráci s nimi vždy nalezneme vhodné řešení pro vaši pekárnu.

Etážové pece

Výrobní program LS zahrnuje také průmyslové řešení výroby chleba na etážových pecích. Požadavek na široký sortiment výrobků, nedostatek volného prostoru pro tunelové pece nebo tradiční zvyklosti mohou být důvodem pro výběr etážových pecí. Spojení automatické kynárny s osazením do etážových pecí je v dnešní době velmi vyhledávanou alternativou tradičnímu způsobu výroby na tunelových pecích.

O přesazení výrobků mezi kynárnou a dopravníkem zajišťujícím přesun výrobků do jednotlivých etáží se stará převáděcí dopravník umístěný v pojezdových kolejnicích, který je plně synchronizovaný s celou linkou.

Chlazení

Spirálové chladírny

Provedení spirálových chladíren může být volně v prostoru v případě volného chlazení, nebo v izolované komoře s chladící jednotkou jde-li o to mít na konci chladícího procesu výrobek o určité teplotě.

Závěsové chladírny

Stejně jako v případě spirálových chladíren, také závěsové chladírny mohou být umístěny volně v prostoru, nebo v izolované komoře s chladící jednotkou jde-li o to mít na konci chladícího procesu výrobek o určité teplotě.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontakujte nás