Spriálové chladírny

Dle požadované velikosti může být spirálová chladírna umístěna nad pecí na plošině nebo v případě dostatečného prostoru za pecí v provedení jedno či dvou spirálová.

Dle požadované velikosti může být spirálová chladírna umístěna nad pecí na plošině nebo v případě dostatečného prostoru za pecí v provedení jedno či dvou spirálová.

Při provedení v izolované komoře je pro proces chlazení primárně používán okolní vzduch a v případě nutnosti při vysokých okolních teplotách je vnitřní prostor chladírny ochlazován chladící jednotkou. Tento způsob použití okolního vzduchu minimalizuje spotřebu energie nutné pro chlazení upečených výrobků.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontakujte nás