Речь идет о еще одном способе расстойки на плоской поверхности. Данное решение так же подходит для производства широкого ассортимента. При выгрузке из шкафа продукт не переворачивается. Чаще всего применяется в помещениях, где есть ограничения по высоте.

Общая информация

  • Možnost nerezového provedení.
  • Kynárnu je možné upravit dle konkrétních požadavků zákazníka při respektování prostorových možností.
  • Kynárnu lze vybavit klimatizací.
  • Ovládání kynárny je zajištěno z ovládacího panelu.
  • Synchronizace s celou linkou (tj. odsazovací zařízení, pec, atd...).
  • Pásová kynárna může být více etážová s automatickým centrováním pásu přes rovnací válce.
  • K dopravě produktů do jednotlivých etáží pásové kynárny slouží asistenti. Produkty je možné vkládat podélně či napříč.
  • Dobu kynutí je možné upravit regulaí rychlosti pásů.
  • Výstup produktů k kynárny je zajištěn asistenty. Pomocí asistentů jsou produkty dopraveny na dopravník s nařezáváním a vlažením.

lscr-pasova-kynarnainner
IMG3105