Závěsová chladírna slouží k ochlazení upečených chlebů volně v prostoru pekárny nebo v izolované komoře s chladící jednotkou. Navržená vždy individuálně dle prostorových možností.

Konstrukční výhodou závěsové chladírny je možnost jejího umístění nad tunelovou pec. 

V případě řízeného chlazení v izolované komoře je závěsová chladírna je rozdělena na dvě samostatné sekce. V první sekci je pro proces chlazení primárně používán okolní vzduch, aby horké výrobky byly nejprve ochlazeny přirozeně. V druhé sekci a při vysokých okolních teplotách je vnitřní prostor ochlazován chladící jednotkou. Tento způsob použití okolního vzduchu v první sekci minimalizuje spotřebu energie nutné pro chlazení upečených výrobků.

Obecné informace

  • Vhodná především pro chlazení chleba
  • Provedení rámů pozink a závěsy nerez
  • Konstrukce závěsu zajišťuje minimální styčnou plochu s výrobky
  • Možnost umístění nad průběžnou tunelovou pec
  • Volně stojící nebo v izolované komoře s chladící jednotkou
  • Rozdělení na sekce v případě nuceného chlazení
  • Kontrolovatelný a regulovatelný proces chlazení
 

Závěsové chladírny

Závěsová chladírna slouží k ochlazení upečených chlebů volně v prostoru pekárny nebo v izolované komoře s chladící jednotkou. Navržená vždy individuálně dle prost...

Spirálové chladírny

Spirálová chladírna slouží k ochlazení upečených výrobků volně v prostoru nebo v izolované komoře s chladící jednotkou. Navržená vždy individuálně ...