Spirálová chladírna slouží k ochlazení upečených výrobků volně v prostoru nebo v izolované komoře s chladící jednotkou. Navržená vždy individuálně dle prostorových možností.

Dle požadované velikosti může být spirálová chladírna umístěna nad pecí na plošině nebo v případě dostatečného prostoru za pecí v provedení jedno či dvou spirálová. 

Při provedení v izolované komoře je pro proces chlazení primárně používán okolní vzduch a v případě nutnosti při vysokých okolních teplotách je vnitřní prostor chladírny ochlazován chladící jednotkou. Tento způsob použití okolního vzduchu minimalizuje spotřebu energie nutné pro chlazení upečených výrobků.

Obecné informace

  • Vhodná pro chlazení všech druhů výrobků
  • Nerezové provedení
  • Použití modulárního nebo nerezového pásu
  • Volně stojící nebo v izolované komoře s chladící jednotkou
  • Využití okolního vzduchu pro chlazení a snížení spotřeby energie
  • Kontrolovatelný a regulovatelný proces chlazení
  • Synchronizace s celou linkou

IMG4094
IMG4101
IMG4100
IMG4099
IMG4090
IMG4096

Závěsové chladírny

Závěsová chladírna slouží k ochlazení upečených chlebů volně v prostoru pekárny nebo v izolované komoře s chladící jednotkou. Navržená vždy individuálně dle prost...

Spirálové chladírny

Spirálová chladírna slouží k ochlazení upečených výrobků volně v prostoru nebo v izolované komoře s chladící jednotkou. Navržená vždy individuálně ...