Při výrobě oválných výrobků se standardně používá předrozvalování, které je možné umístit před vstupem do předkynárny, případně přímo uvnitř předkynárny.

Předrozvalování umístěné uvnitř předkynárny umožňuje získání preciznějšího oválného tvaru, protože zpracováváme již předkynutý těstový klonek.

Předrozvalování se používá pro oválné ražené i neražené výrobky.