Průběžná předkynárna je uspořádána do tvaru „L“ a je tvořena vodorovnými větvemi s ocelovými lakovanými závěsy.

Řešení „na míru“ umožňuje změnu výšky a délky předkynárny v závislosti na prostorových možnostech a požadované době předkynutí těstových klonků.

Regulace teploty a vlhkosti může být jako doplňková opce pro předkynárnu.