Spolu s deskovou kynárnou se jedná o další způsob kynutí na plochém povrchu. Toto řešení je také vhodné pro výrobu širokého sortimentu výrobků. Při přechodu z kynárny nedochází k převrácení výrobků. Vhodné do provozů, kde je limitace výšky daného prostoru.

Obecné informace

 • Možnost nerezového provedení.
 • Kynárnu je možné upravit dle konkrétních požadavků zákazníka při respektování prostorových možností.
 • Kynárnu lze vybavit klimatizací.
 • Ovládání kynárny je zajištěno z ovládacího panelu.
 • Synchronizace s celou linkou (tj. odsazovací zařízení, pec, atd...).
 • Pásová kynárna může být více etážová s automatickým centrováním pásu přes rovnací válce.
 • K dopravě produktů do jednotlivých etáží pásové kynárny slouží asistenti. Produkty je možné vkládat podélně či napříč.
 • Dobu kynutí je možné upravit regulaí rychlosti pásů.
 • Výstup produktů k kynárny je zajištěn asistenty. Pomocí asistentů jsou produkty dopraveny na dopravník s nařezáváním a vlažením.

 • lscr-pasova-kynarnainner
 • IMG3105

 

Spirálová kynárna

Spirálová kynárna je universální a kombinuje vlastnosti výše uvedených typů kynáren. Z konstrukčního hlediska jsou zde omezení vztahující se na velikost plechů, k...

Pater noster kynárna

Podobně jako závěsová kynárna na plechy, desky a formy umožňuje výrobu jak toustového chleba ve formách, tak výrobků na plechách či deskách. Prostorově se však jedná o...

Závěsová kynárna na plechy, desky a formy

Konstrukce kynárny umožňuje výrobu jak toustového chleba ve formách, tak výrobků na plechách či deskách.

Pásová kynárna

Spolu s deskovou kynárnou se jedná o další způsob kynutí na plochém povrchu. Toto řešení je také vhodné pro výrobu širokého sortimentu výrobků. Při přechodu ...

Desková kynárna (Peelboard) s pevnými deskami

Největší výhodou deskové kynárny je možnost výroby velmi širokého sortimentu výrobků bez výraznějších omezení rozměrů výrobků. Vhodná pro téměř všechny typy těst ...

Závěsová kynárna

Tradiční způsob výroby volně kynutých oválných chlebů v závěsech ve tvaru žlabů. Jsou vhodné pro výrobu pšeničných i žitno-pšeničných chlebů. U oválných a kulatýc...